Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022. Ngày 07 tháng 02 năm 2022 cán bộ quản lý, giáo viên trường Mầm non Năng Khả đã thực hiện chăm sóc và trồng thêm cây xanh quanh khu vực vườn trường. Thông qua hoạt động này đã góp phần giáo dục ý nghĩa tốt đẹp của “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động cách đây hơn 60 năm, đồng thời tạo cảnh quan luôn xanh, sạch, đẹp, thân thiện trong trường học.