Chiều 08/4/2022 Chi bộ Trường Mầm non Năng Khả tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 4/2022, chi bộ có tổng số 26 đảng viên (đảng viên chính thức 23, đảng viên dự bị 03). Đến dự buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ có đồng chí Nguyễn Văn Chủng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí La Thị Bình - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch HLHPN xã.

Ban Chấp hành Chi bộ nhà trường đã chuẩn bị chu đáo nội dung của buổi sinh hoạt và tổ chức thực hiện sinh hoạt theo quy định. Tại buổi buổi sinh hoạt các đồng chí đảng viên đã tích cực tham gia thảo luận nhiều ý kiến, các ý kiến đã tập trung vào làm rõ những vấn đề còn vướng mắc trong tháng 3/2022, thảo luận bổ sung nội dung hoạt động tháng và bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4/2022.

                         Dưới đây là một số hình ảnh sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 4/2022

Đồng chí Bí thư Chi bộ trình bày dự thảo báo cáo

Đồng chí Bí thư Chi bộ định hướng nội dung thảo luận

 

Đảng viên Lưu Thị Lợi phát biểu thảo luận

Đảng viên Nguyễn Thị Hằng phát biểu thảo luận

 

Đồng chí Nguyễn Văn Chủng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã  phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Hoàng Thị Tranh - Thư ký thông qua biên bản sinh hoạt chi bộ

 

Đảng viên biểu quyết nội dung biên bản sinh hoạt chi bộ