Căn cứ các Văn bản chỉ đạo của các cấp các ngành về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2022. Nhà trường đã lựa chọn một số nội dung thiết thực và phù hợp để tổ chức thực hiện tại đơn vị, cụ thể: Treo băng rôn khẩu hiệu tại cổng trường từ ngày 24/3/2022 đến hết ngày 02/4/2022, với thông điệp “Bảo vệ tài nguyên nước là bảo vệ cuộc sống của  chính chúng ta”. Tổ chức lao động tổng vệ sinh khuôn viên, thu gom rác thải hằng ngày, phát quang bụi rậm xung quanh trường lớp, khơi thông cống rãnh để không bị ứ đọng nước bẩn để đảm bảo cảnh quan môi trường luôn sạch sẽ gọn gàng. Phát động toàn thể cán bộ giáo viên tổ chức cắt tỉa và chăm sóc cây xanh, trồng bổ sung cây xanh, cây hoa tại các điểm trường, kết quả trồng được 10 cây xanh và 30 chậu hoa các loại. Thường xuyên tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ giáo viên thực hiện sử dụng tiết kiệm nước tại cơ quan đơn vị và gia đình.