Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, đổi mới các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Trường mầm non Năng Khả luôn quan tâm tạo điều kiện cho trẻ được tham gia các hoạt động thực hành, trải nghiệm từ những kiến thức thực tế phù hợp với đặc điểm của trẻ và các điều kiện thực tế của địa phương, của nhà trường.

Với chủ đề Nghề nghiệp. Giáo viên các nhóm, lớp đã tổ chức hoạt động ngoại khóa “Bé tập làm bác nông dân” để tạo cơ hội cho các bé được tham gia trải nghiệm, học tập, khám phá, hiểu biết về một số ngành nghề của địa phương. Trong buổi hoạt động trải nghiệm các bé rất hào hứng, tích cực tham gia hoạt động, các bé còn được làm quen và sử dụng một số dụng cụ của nghề nông, tập xới đất, trồng rau, nhổ cỏ, tưới rau và thu hoạch rau. Thông qua hoạt động được cô giáo cung cấp những kiến thức cơ bản theo chương trình giáo dục mầm non và giáo dục các bé biết yêu quý người lao động, biết tôn trọng các bác, các cô chú nông dân, yêu thiên nhiên và biết trân trọng những sản phẩm của các ngành nghề trong xã hội.

 

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động trải nghiệm của bé