Hoạt động giáo dục STEAM là quá trình tích hợp kiến thức giữa các lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, nhận thức, thẩm mỹ. Qua đó xây dựng cho trẻ các kỹ năng được kết hợp hài hòa từ kiến thức của các lĩnh vực nói trên.

 Nhà trường xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức cho trẻ trải nghiệm chủ đề giao thông. Để thực hiện được hoạt động này, giáo viên trực tiếp hướng dẫn liên kết từng lĩnh vực trong 1 tuần học, cuối cùng cho trẻ trải nghiệm và tạo ra ô tô và tàu hỏa từ các nguyên vật liệu sẵn có của địa phương và từ những phế thải bỏ đi như: vỏ hộp sữa, vỏ lon, bìa cát tông….

Thông qua hoạt động STEAM trẻ rất tập trung, say sưa, hứng thú với tất cả các loại đồ chơi, nhất là những đồ chơi do chính mình làm ra. Từ việc trải nghiệm làm đồ dùng đồ chơi từ phế liệu đã qua sử dụng tạo nhiều đồ chơi cho trẻ, qua đó phát triển khả năng sáng tạo, tính thẩm mỹ, khéo léo, góp phần bảo vệ môi trường và đáp ứng nhu cầu chơi của trẻ.

Một số hình ảnh trẻ hoạt động