Hưởng ứng tháng hành động của thanh niên “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Chi đoàn Trường Mầm non Năng Khả không tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, chỉ xây dựng kế hoạch lựa chọn một số hoạt động phù hợp, có ý nghĩa thiết thực để tổ chức thực hiện trong phạm vị đơn vị trường.

          Các hoat động nổi bật, như: Tổ chức lao động dọn vệ sinh khuôn viên trường, trồng bổ sung một số loại hoa theo mùa, làm lọ hoa tự tạo, trang trí lại góc hoạt động của trẻ, tận dụng vật liệu sẵn có tại địa phương để tôn tạo các góc chơi ngoài trời cho trẻ... Đây là các hoạt động nhằm thúc đẩy hoạt động của Đoàn thanh niên tại đơn vị, tăng cường tinh thần sức mạnh đoàn kết, tinh thần làm việc nhóm và định hướng hoạt động lành mạnh của đoàn thanh niên.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu của các hoạt động