​​​​

Thực hiện nhiệm vụ đón trẻ quay trở lại trường từ ngày 15/11/2021 theo ý kiến chỉ đạo kết luận của đ/c Tô Viết Hiệp - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tại cuộc họp trực tuyến với ngành giáo dục ngày 12/11/2021.

Để đảm bảo các điều kiện đón trẻ trở lại trường sau nghỉ dịch bênh Covid-19. Ngày 14/11/2021 trường Mầm non Năng Khả đã tổ chức lao động tổng vệ sinh khuôn viên, phòng lớp học, nhà bếp, đồ dùng đồ chơi và phun thuốc khử khuẩn ở tất cả các điểm trường. Kiểrm tra rà soát lại cơ sở vật chất, hệ thống bồn rửa, phòng tế và thực hiện tu sửa, mua sắm bổ sung một số đồ dùng cho công tác phòng, chống dịch tại đơn vị trường học. Để đảm bảo sĩ số trẻ đến trường, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên thông tin tuyên truyền tới tất cả phụ huynh đưa trẻ đi học đúng theo kế hoạch chỉ đạo của các cấp.

 

Một số hình ảnh công tác chuẩn bị sẵn sàng đón trẻ quay trở lại trường